Przejdź do głównej zawartości

Broker MQTT

Wprowadzenie

Na bramce dostarczamy wbudowany broker MQTT oraz usługę zapewniającą jego działanie "z pudełka" po starcie bramki.

MQTT (MQ Telemetry Transport), to protokół łączności maszyna-maszyna lub „Internet rzeczy” będący uzupełnieniem protokołu TCP/IP. Pozwala na niezwykle lekki transport komunikatów publikowania/subskrypcji. Urządzenia z naszym oprograwmowaniem komunikują się z bramką w sieci lokalnej za pomocą MQTT. Dzięki czemu są automatycznie wykrywane przez bramkę bez potrzeby konfiguracji po stronie użytkownika.

WEB console

Połączenie z brokerem MQTT z systemu Asystent domowy

Aplikacja Asystent domowy (serwer) działająca na bramce łączy się domyślnie z brokerem MQTT działającym również na bramce. Integracja z brokerem MQTT polega na podaniu lokalnego adresu IP brokera/bramki w konfiguratorze:

Dodanie usług

Dodanie usług

Zaawansowani użytkownicy mogą w razie potrzeby połączyć aplikację Asystent domowy z dowolnym innym brokerem MQTT.


Informacje techniczne

Proces mqtt

Procesami na bramce steruje Menedżer procesów PM2. PM2 odpowiedzialny jest też za uruchomienie brokera MQTT po starcie systemu, a następnie czuwa nad jego ciągłym działaniem.

Żeby zobaczyć status procesu mqtt w konsoli wpisujemy:

pm2 show mqtt

MQTT broker

Konfiguracja brokera mqtt

Uwaga

Uwaga! W przypadku podstawowej konfiguracji ustawienia domyślne są dobre i nie trzeba nic zmieniać. Potrzeba zmiany konfiguracji brokera MQTT może dotyczyć tylko programistów i technicznie zaawansowanych użytkowników, którzy np. chcą dodać połączenie mostkowe, autentykację itp. W przypadku wystąpienia problemów po zmianie konfiguracji brokeram Mqtt zalecamy Wykonanie pełnego resetu aplikacji

Broker, który dostarczamy na bramce, to mosquitto. Jego konfiguracja znajduje się w standardowym pliku mosquitto.conf w lokalizacji /data/data/com.termux/files/usr/etc/mosquitto/mosquitto.conf

MQTT

Edycja pliku konfiguracji brokera MQTT możliwa jest z aplikacji. W tym celu wystarczy w konfiguracji integracji MQTT w prawym górnym rogu wybrać opcję Edit mosquitto.conf

Integracja SUPLA

W ten sposób możemy łatwo dodawać np. mostkowe połączenia z innymi brokerami MQTT.

Standardowe ustawienia

Fabrycznie mamy takie ustawiania brokera MQTT działającego na bramce:

# AIS Config file for mosquitto on gate
listener 1883 0.0.0.0
allow_anonymous true

Po dodaniu integracji SUPLA MQTT ustawienia są automatycznie zmieniane na takie:

# AIS Config file for mosquitto on gate
listener 1883 0.0.0.0
allow_anonymous true

# SUPLA MQTT bridge connection
connection bridge-dom-unikalny-identyfilator-bramki*
address host-i-port-od-supla*
topic supla/# in
topic homeassistant/# in
topic supla/+/devices/+/channels/+/execute_action out
topic supla/+/devices/+/channels/+/set/+ out
remote_username nazwa-użytkownika-z-supla*
remote_password hasło-z-supla*
bridge_cafile /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/etc/tls/cert.pem

Dostęp tylko lokalny

Broker MQTT pozwala na dostęp bez uwierzytelniania. Dlatego dostęp do brokera MQTT na bramce możliwy jest tylko z sieci lokalnej.