Przejdź do głównej zawartości

Schematy Automatyzacji

Wprowadzenie

Schematy automatyzacji to gotowe szablony automatyzacji, które można łatwo dostosować i dodać do swojego Asystenta domowego jako automatyzacje. Czyli są to takie wstępnie skonfigurowane automatyzacje które wystarczy dostosować do własnych potrzeb.

Przejście do schematów automatyzacji

W aplikacji Asystent domowy otwórz menu (klikając ikonę w lewym górnym rogu) a następnie kliknij w konfigurację i wybierz opcję Schematy

Ekran z listą automatyzacji

Ekran z listą schematów automatyzacji

Na ekranie z listą schematów automatyzacji można zarządzać schematami dostępnymi w systemie

Przejście do automatyzacji

Tworzenie automatyzacji na podstawie schematu

Na schemacie automatyzacji po wybraniu opcji UTWÓRZ AUTOMATYZACJĘ zostanie wyświetlony ekran do konfiguracji automatyzacji.

Dodanie nowej automatyzacji

Po dostosowaniu parametrów automatyzacji do naszych potrzeb, wystarczy nacisnąć "ZAPISZ", żeby utworzyć automatyzację na podstawie schematu:

Ustawienie nazwy automatyzacji