Główne menu systemu

Wprowadzenie#

Przy pierwszym uruchomieniu bramki, na telewizorze lub monitorze podłączonym do bramki (za pomocą złącza HDMI), zobaczysz następujące główne menu systemu:

Główne menu

Możesz nawigować po ekranie menu za pomocą pilta radiowego, myszki lub klawiatury.

Połączenie bramki z siecią WiFi#

Na początek jeżeli nie łączysz bramki do sieci za pomocą kabla sieciowego LAN to skonfiguruj połączenie WiFi: Główne menu

Wskazówka

Pierwsze uruchomienie bramki trwa około 3 minut, po tym czasie asystentka wita Cię komunikatem Witaj w domu, powiedz proszę w czym mogę Ci pomóc?. Czas potrzebny na uruchomienie zależy od tego, ile integracji dodasz do systemu - co asystentka będzie musiała wykonać (z iloma urządzeniami się połączyć) na starcie. Zawsze, gdy słyszysz Witaj w domu, powiedz proszę w czym mogę Ci pomóc? to oznacza, że asystent uruchomił się całkowicie i że możesz już wysyłać do niego komendy i sterować urządzeniami.

Tryby działania bramki i pilota#

Bramka może być użytkowana w dwóch trybach:

  • z monitorem
  • bez monitora (z dołączonym głośnikiem)

W zależności od wybranego trybu zmienia się działanie pilota. W trybie sterowania na monitorze pilot jest jak myszka, którą możesz wybierać opcje na monitorze i je klikać. W trybie sterowania bez monitora pilot pozwala na nawigowanie po menu Asystenta domowego oraz wybieranie/uruchamianie pozycji. Informacje zwrotne przekazywane są przez Asystenta w formie komunikatów głosowych.

informacja

Bez względu na wybrany tryb, przycisk mikrofonu w pilocie zawsze działa tak samo - uruchamia mikrofon, by umożliwić wysłanie komendy głosowej do wykonania lub pytania do Asystenta. Pomiędzy trybami zawsze możesz przełączać się za pomocą górnego klawisza po lewej stronie na pilocie radiowym lub klawisza esc w klawiaturze podłączonej do bramki.

Sterowanie bez monitora#

Gdy masz już połączoną bramkę z domową siecią, możesz przejść do konfiguracji Asystenta domowego, w tym celu zalecamy połączenie się z bramką z komputera/tabletu/telefonu i wykonanie dalszych kroków w kreatorze aplikacji webowej.

Sterowanie bez monitora to wygodniejszy sposób na korzystanie z systemu Asystent domowy. Aplikację webową dostępną na bramce łatwiej jest obsługiwać z przeglądarki na komputerze, w ten sposób wykorzystamy też pełne możliwości pilota sterując audio. Asystent domowy od początku zaprojektowany został jako podstawa dla inteligentnego głośnika AI-Speaker. Tryb sterowania bez monitora będzie domyślnym trybem, gdy zakończymy wersję developerską i zaczniemy produkować głośnik.

W tym celu przełącz bramkę na sterowanie bez monitora przyciskiem w pilocie lub klawiszem 'esc' na klawiaturze, na monitorze zobaczysz zmianę trybu działania:

Informacja

Podczas sterowania bez monitora naciśnięcia przycisku na pilocie, klawiaturze czy innym kontrolerze podłączonym do bramki przesyłane są do Asystenta domowego jako zdarzenia, które mogą wyzwalać automatyzację. Przykład takiej automatyzacji opisany jest w Automatyzacja wyzwalana przyciskiem.

Sterowanie bez monitora

Możesz teraz uruchomić w dowolnej przeglądarce adres bramki (który jest wyświetlany w aplikacji) i przejść do konfiguracji Asystenta domowego.

Sterowanie bez monitora

Gdy masz już uruchomiony adres bramki w przeglądarce to możesz przejść do Początkowej konfiguracji Asystenta domowego - dodanie konta właściciela.

Sterowanie na monitorze#

Jeżeli nie posiadasz komputera ani innego urządzenia z przeglądarką internetową to możesz też dokończyć konfigurację na bramce w trybie sterowania na monitorze. W tym celu wystarczy, że uruchomisz przeglądarkę na bramce:

Przeglądarka na bramce

Automatycznie uruchomi się strona startowa aplikacji Asystent domowy i kreator Początkowej konfiguracji Asystenta domowego - dodanie konta właściciela.