Przejdź do głównej zawartości

Konfigurowanie wykrywania obecności

Wprowadzenie

Wykrywanie obecności ma na celu ustalenie, czy i kto jest w domu (lub innej zdefiniowanej strefie), co jest bardzo cennym źródłem automatyzacji. Wiedza o tym, kto jest w domu lub gdzie jest, pozwala nam na całą gamę opcji automatyzacji, przykładowe użycie:

  • Wyślij mi powiadomienie, gdy moje dziecko dotrze do szkoły
  • Włącz klimatyzację w domu, kiedy wychodzę z pracy
  • Otwórz bramę i włącz na 30 minut oświetlenie zewnętrzne, jeżeli jest noc i moje auto pojawia się w strefie przed bramą wjazdową

Wykrywanie obecności

Wykrywanie obecności

Istnieją różne sposoby wykrywania obecności w systemie Asystent domowy. Najłatwiejszym i zalecanym przez nas sposobem jest włączenie raportowania obecności w naszej aplikacji AIS dom, na telefonie - po zalogowaniu się z telefonu do aplikacji na bramce możesz w łatwy sposób przypisać telefon do osoby i przesyłać zmiany lokalizacji bezpośrednio do bramki domowej.

AIS dom GPS

Inną aplikacją dostarczającą szczegółowe informacje o lokalizacji jest aplikacja OwnTracks, która działa zarówno dla Androida, jak i iOS. OwnTracks warto polecić bo tak jak AIS dom, jest też darmowa i otwarto źródłowa, wykryte zmiany lokalizacji wysyła bezpośrednio do systemu Asystent domowy. Można ją skonfigurować za pomocą integracji dostępnej w konfiguracji systemu - w dokumentacji integracji OwnTracks pokazujemy krok po kroku jak to zrobić.

Osoby

Dodanie osoby umożliwia podłączenie do niej wielu urządzeń raportujących lokalizację. Gdy używanych jest wiele urządzeń śledzących, lokalizacja jest określana z uwzględnieniem typu urządzenia śledzącego:

  • stacjonarne (Router lub lokalizator Bluetooth)
  • mobilne (GPS)

Kiedy jesteś w domu, twoją pozycję określają najpierw stacjonarne trackery (jeśli istnieją), a następnie GPS. Kiedy jesteś poza domem, twoja pozycja jest określana najpierw przez GPS, a następnie przez stacjonarne urządzenia śledzące.

Dodanie osoby

Aby dodać nową osobę, przejdź do konfiguracji a następnie wybierz opcję Osoby.

Dodanie osoby

Naciśnij pomarańczowy przycisk z ikonką "plus" w prawym dolnym rogu ekranu, żeby otworzyć formularz dodawania osoby. Wybierz urządzenia raportujące lokalizację, tak jak to pokazano poniżej.

Dodanie osoby

Ustawienie zdjęcia osoby

Podczas dodawania lub edycji osoby możesz dodać jej zdjęcie które będzie wyświetlane w aplikacji i na mapie.

Dodanie zdjęcia osoby

Osoba na mapie i na kartach w aplikacji będzie teraz wyświetlana wraz ze zdjęciem.

Dodanie osoby

Strefy

Strefy pozwalają nazywać obszary na mapie. Obszary te mogą być następnie użyte do nazwania aktualnej lokalizacji śledzonego użytkownika lub użycia wejścia / wyjścia ze strefy jako wyzwalacza lub warunku automatyzacji. Strefy można skonfigurować na stronie integracji na ekranie konfiguracji.

Dodanie strefy

Aby skonfigurować nową stefę, przejdź do konfiguracji a następnie wybierz opcję Strefy.

Dodanie strefy

Dodaj strefy które Cię interesują wypełniając formularz strefy w podobny sposób jak przedstawiono na przykładzie poniżej.

Dodanie strefy

Automatyzacje oparte na lokalizacji

Wyzwalacze strefy oraz geolokalizacji mogą uruchamiać się, gdy osoba wchodzi w strefę lub gdy opuszcza strefę. W celu dodania automatyzacji opartej na lokalizacji, podczas dodawania automatyzacji wybierz typ wyzwalacza Strefa, następnie wybierz osobę, której dotyczy sprawdzenie lokalizacji.

Dodanie automatyzacji

W kolejnym kroku wybierz strefę oraz zaznacz typ zdarzenia (wejście w strefę lub opuszczenie strefy)

Dodanie automatyzacji

Schemat automatyzacji

Automatyzację wyzwalaną przez zmianę lokalizacji możemy w łatwy sposób utworzyć na podstawie gotowego schematu automatyzacji.

Wystarczy, że:

  1. Wybierzemy predefiniowany schemat Powiadomienie po opuszczeniu strefy

Dodanie nowej automatyzacji

  1. Uzupełnimy i zapiszemy zdefiniowany szablon:

Dodanie nowej automatyzacji