Dostęp do bramki po FTP

Asystent domowy ma domyślnie uruchomiony serwer FTP, dzięki czemu możesz zdalnie zarządzać plikami na bramce.

Usługa FTP działa na standardowym porcie 21 i na porcie 1024

ftp://ais-dom.local

logowanie z systemu Windows#

System Windows "fabrycznie" nie wspiera mDNS, więc żeby połaczyć się z bramką będziemy musieli znać jej adres IP sprawdź adres IP bramki

Zalecamy użycie pełnowartościowego klienta FTP, ponieważ klient FTP wbudowany w menedżer plików Windowsa ma ograniczone możliwości. Przetestowany przez nas darmowy klient, którego możemy polecić to WinScp

Po zainstalowaniu WinScp tworzymy nową sesję i ustawiamy:

  • Protokół pliku: FTP
  • Nazwa hosta: IP bramki
  • Numer portu: 21 lub 1024
  • Logowanie anonimowe: zaznaczone

Ustawienia można zapisać lub od razu połączyć się przyciskiem Logowanie:

Uruchomienie klienta ftp

W celu przejścia do edycji konfiguracji bramki, po połączeniu się z bramką za pomocą WinScp, w prawym oknie pojawi się nowa sesja połączenia z bramką - domyślnie katalog: /storage/emulated/0 Klikamy dwukrotnie obok nazwy ścieżki aby zmienić katalog i wpisujemy: /data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS

Uruchomienie klienta ftp

Teraz można edytować konfigurację w domyślnym edytorze:

Uruchomienie klienta ftp

logowanie z systemu Linux i z systemów firmy Apple#

bramka powinna się automatycznie pojawić w systemowym menedżerze plików w network:///

Uruchomienie klienta ftp

Oczywiście możesz też użyć dowolnego klienta FTP aby połączyć się z serwerem FTP bramki anonimowo po jej adresie IP na porcie 1024

Uruchomienie klienta ftp

przeglądanie plików#

w lokalizacji ftp://ais-dom.local:1024/sdcard/dom możesz dodawać audio, które następnie będzie widoczne do odtwarzania w systemie Asystent domowy w lokalizacji "Dysk wewnętrzny"

Uruchomienie klienta ftp

konfiguracja systemu Asystent domowy#

w lokalizacji ftp://ais-dom.local:1024/data/data/pl.sviete.dom/files/home/AIS znajduje się konfiguracja systemu Asystent domowy

Uruchomienie klienta ftp