Przejdź do głównej zawartości

Aktualizacja automatyczna

W aplikacji Asystent domowy, w menu wybieramy opcję Konfiguracja a następnie Ustawienia bramki AIS dom. W sekcji Wersja systemu dostępna jest informacja o aktualnej wersji składowych systemu.

W sekcji tej możemy:

  • Włączyć automatyczne aktualizacje systemu. Jeśli ta opcja jest aktywna, to codziennie sprawdzimy i automatycznie zainstalujemy dostępne aktualizacje składowych systemu Asystent domowy.
  • Uruchomić sprawdzenie dostępności aktualizacji.
  • Uruchomić ręczną instalację. Tu pojawi się informacja o dostępności nowej wersji składowych systemu oraz możliwość natychmiastowego uruchomienia aktualizacji (przydatne szczególnie w przypadku, gdy automatyczne aktualizacje nie są aktywowane).

Bramka AIS dom

Aktualizacje dostarczają najnowsze funkcjonalności oraz poprawki zapewniające bezpieczeństwo i stabilność działania systemu dlatego zachęcamy do ich wykonywania.

Instalacja aktualizacji może być maksymalnie 4 etapowa (nie zawsze wszystkie etapy są wykonywane):

  1. Uruchomienie skrypu dla wyania
  2. Aktualizacja środowiska Linux-a
  3. Aktualizacja platformy automatyzacji
  4. Aktualizacja aplikacji Android

Wszystkie te etapy przebiegają automatycznie, po aktualizacji (jeżeli to konieczne) system uruchamia się ponownie i informuje nas, że jest gotowy do pracy.