Przejdź do głównej zawartości

Aktualizacja oprogramowania

Codziennie, dokładnie godzinę po ostatnim uruchomieniu, system “Asystent domowy” sprawdza dostępność aktualizacji. W przypadku, gdy mamy dostępną aktualizację i automatyczna aktualizacja jest włączona, to pobieramy nowe składowe i je automatycznie instalujemy. Gdy automatyczna aktualizacja nie jest aktywna, to w powiadomieniach pojawia się informacja o możliwości ręcznego uruchomienia instalacji aktualizacji systemu.

O dostępności nowej wersji powiadamiamy głosowo oraz powiadomieniem w aplikacji.

AIS dom update notification

Nowe wersje systemu wydawane na z różną częstotliwością w zależności od wybranego kanału aktualizacji i zawierają aktualizacje komponentów systemu.