Skip to main content

Wykonywanie komendy

Usługa ais_ai_service.process pozwala na wykonanie komendy tekstowej na bramce. Wymagany jest jeden parametr text, tekst pytania/komendy. Przykładowe wartości parametru to:

  • Włącz radio RMF
  • Która godzina
  • Jaka jest pogoda
  • Włącz światło w kuchni
  • Znajdz informacje o NATO

Przykład komedny curl wywołującej odtwarzanie muzyki z YouTube:

$ curl -X POST -H "Authorization: Bearer ABCDEFGH" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"text": "YouTube Pink Floyd the wall"}' \
http://ais-dom.local:8180/api/services/ais_ai_service/process