Skip to main content

Sterowanie diodą LED

Usługa ais_shell_command.led pozwala na sterowanie diodą led umieszczoną z przodu urządzenia. Wymagany jest jeden parametr brightness, przykładowe wartości parametru to:

  • 0 - czerwony,
  • 255 - niebieski,
  • timer - uruchomienie funkcji mrugania,
  • heartbeat - uruchomienie funkcji bicia serca

Przykładowo- żeby dioda pulsowała w rytmie bicia serca wywołujemy usługę ais_shell_command.led z takimi parametrami:

{"brightness": "heartbeat"}

Ustawienia sieci