Skip to main content

Dostęp do bramki po FTP

Asystent domowy ma domyślnie uruchomiony serwer FTP, dzięki czemu możesz zdalnie zarządzać plikami na bramce.

Usługa FTP działa na standardowym porcie 21 i na porcie 1024

ftp://ais-dom.local

logowanie z systemu Windows

System Windows "fabrycznie" nie wspiera mDNS, więc żeby połaczyć się z bramką będziemy musieli znać jej adres IP sprawdź adres IP bramki

Zalecamy użycie pełnowartościowego klienta FTP, ponieważ klient FTP wbudowany w menedżer plików Windowsa ma ograniczone możliwości. Przetestowany przez nas darmowy klient, którego możemy polecić to WinScp

Po zainstalowaniu WinScp tworzymy nową sesję i ustawiamy:

  • Protokół pliku: FTP
  • Nazwa hosta: IP bramki
  • Numer portu: 21 lub 1024
  • Logowanie anonimowe: zaznaczone

Ustawienia można zapisać lub od razu połączyć się przyciskiem Logowanie:

Uruchomienie klienta ftp

W celu przejścia do edycji konfiguracji bramki, po połączeniu się z bramką za pomocą WinScp, w prawym oknie pojawi się nowa sesja połączenia z bramką - domyślnie katalog: /storage/emulated/0 Klikamy dwukrotnie obok nazwy ścieżki aby zmienić katalog i wpisujemy: /data/data/com.termux/files/home/AIS

Uruchomienie klienta ftp

Teraz można edytować konfigurację w domyślnym edytorze:

Uruchomienie klienta ftp

logowanie z systemu Linux i z systemów firmy Apple

bramka powinna się automatycznie pojawić w systemowym menedżerze plików w network:///

Uruchomienie klienta ftp

Oczywiście możesz też użyć dowolnego klienta FTP aby połączyć się z serwerem FTP bramki anonimowo po jej adresie IP na porcie 1024

Uruchomienie klienta ftp

przeglądanie plików

w lokalizacji ftp://ais-dom.local:1024/sdcard/dom możesz dodawać audio, które następnie będzie widoczne do odtwarzania w systemie Asystent domowy w lokalizacji "Dysk wewnętrzny"

Uruchomienie klienta ftp

konfiguracja systemu Asystent domowy

w lokalizacji ftp://ais-dom.local:1024/data/data/com.termux/files/home/AIS znajduje się konfiguracja systemu Asystent domowy

Uruchomienie klienta ftp