Skip to main content

Kopia zapasowa w serwisie integratora

Jeśli wykonałeś kopie zapasową konfiguracji bramki, tak jak to jest opisane w sekcji Kopia zapasowa konfiguracji. To kopia ta składowana jest w portalu integratora i jest ona powiązana z twoim unikalnym identyfikatorem bramki.

Kopia zapasowa

Gdy zajdzie taka potrzeba możesz na bramce łatwo przywrócić konfigurację z tej kopii. Jeżeli masz więcej niż jedną bramkę, to w tym miejscu możesz też kopiować konfigurację pomiędzy swoimi bramkami (klonować bramki).